0
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Bộ Video Doorphone SHT-3006XMW/EN
Bộ Video Doorphone SHT-3006XMW/EN
mã hàng : SHT-3006XMW/EN
|
Trạng thái : còn hàng
Bộ Video Doorphone SHT-3006XMW/EN
- Màn hình màu 6,
- Nút nhấn cảm ứng từ
- Mở rộng thêm 3 màn hình phụ, 1 interphone và 2 chuông cửa camera, 2 khóa điện tử
- Dùng cáp 5 ruột.
- Màu trắng; Made in Korea
5.085.000 VND
5.085.000 VND
Hotline : 0911 464 186 - 0911 400 036
chi tiết sản phẩm

Bộ Video Doorphone SHT-3006XMW/EN
- Màn hình màu 6',
- Nút nhấn cảm ứng từ
- Mở rộng thêm 3 màn hình phụ, 1 interphone và 2 chuông cửa camera, 2 khóa điện tử
- Dùng cáp 5 ruột.
- Màu trắng; Made in Korea

Các sản phẩm khác

0%

Bộ Video Doorphone SHT-3006XM/ENN

5.085.000 VND

5.085.000 VND

0%

Power Adapter

520.000 VND

520.000 VND

0%

Khóa cửa cổng điện

1.425.000 VND

1.425.000 VND

0%

Interphone SHT-IPE101/EN

1.265.000 VND

1.265.000 VND

0%

Camera SHT-CW610E/EN

1.830.000 VND

1.830.000 VND

0%

Camera SHT-CW613E/EN

1.900.000 VND

1.900.000 VND